Cyfarpar Tanwydd yn Rwsia

Mae trethi tollau ar gasoline modur a thanwydd disel yn fath o drethi a godir ar entrepreneuriaid a sefydliadau. Gwneir eu didyniad wrth berfformio rhai gweithrediadau busnes, gan gynnwys symud cynhyrchion dros ffin y tollau ...

Sut a phryd i dorri cyrens

Mae gweithdrefn mor bwysig â thocio cyrens yn angenrheidiol yn gyntaf oll er mwyn cael cynnyrch da. Ymhlith pethau eraill, mae hyn yn cynyddu maint yr aeron. Felly, mae llawer o drigolion yr haf yn poeni am gwestiwn ...

E-bost - beth ydyw?

Yn ddiweddar, mae FSUE Russian Post wedi newid i safonau rhyngwladol o wasanaeth i gwsmeriaid. Mae hyn yn awgrymu, yn ogystal â gwella ansawdd gwasanaeth a chyfrifiadura ac awtomeiddio nifer uchaf y prosesau post, y dylid defnyddio o'r fath newydd ar gyfer ...