Cyfarpar Tanwydd yn Rwsia

Mae esgidiau ar gasoline modur a thanwydd diesel yn fath o drethi a godir ar entrepreneuriaid a sefydliadau. Cynhelir eu didyniad wrth berfformio gweithrediadau busnes penodol, gan gynnwys symud cynhyrchion ar draws ffiniau'r tollau ...

E-bost - beth ydyw?

Yn ddiweddar, mae'r FSUE "Post Rwsia" wedi newid i safonau rhyngwladol o wasanaeth i gwsmeriaid. Mae hyn yn awgrymu, yn ogystal â gwella ansawdd y gwasanaeth a chyfrifiaduro ac awtomeiddio nifer uchaf y prosesau post, y defnydd o'r fath newydd ...