Cyfarpar Tanwydd yn Rwsia

Mae trethi tollau ar gasoline modur a thanwydd disel yn fath o drethi a godir ar entrepreneuriaid a sefydliadau. Gwneir eu didyniad wrth berfformio rhai gweithrediadau busnes, gan gynnwys symud cynhyrchion dros ffin y tollau ...