Cyfarpar Tanwydd yn Rwsia

Mae esgidiau ar gasoline modur a thanwydd diesel yn fath o drethi a godir ar entrepreneuriaid a sefydliadau. Cynhelir eu didyniad wrth berfformio gweithrediadau busnes penodol, gan gynnwys symud cynhyrchion ar draws ffiniau'r tollau ...