Beth yw hyfforddiant cyfwng?

Beth yw hyfforddiant egwyl? Mae hyfforddiant egwyl yn gymhleth o ymarferion corfforol o wahanol ddwyster a chyfeiriadedd, wedi'u cyfuno yn unol â'r egwyddor o lwythi eiledol. Cofiwch fod hyfforddiant egwyl yn weithgaredd dwyster canolig i uchel, felly ...

y chwaraewr pêl-foli mwyaf?

y chwaraewr pêl-foli mwyaf? Nid wyf yn gryf yn y gamp hon, heblaw am Katya Gamova nid wyf yn adnabod unrhyw un. CHWARAEWR VOLLEYBALL GORAU: Undeb Sofietaidd: Ar ddiwedd yr wythdegau, gofynnodd Sport yng nghylchgrawn yr Undeb Sofietaidd i arbenigwyr blaenllaw ...

Beth yw pwmpio?

beth yw pwmpio? !!!! Pwmpio - fel y dywedodd pawb eisoes, pwmpio cyhyrau yw hwn (er mwyn ehangu'r ffasgia (y bagiau lle mae'r organau a'r cyhyrau wedi'u lleoli er mwyn eu hamddiffyn a'u cadw ar y gwreiddiol ...