Sut i ddilyn diet eirin ar gyfer colli pwysau

Yn y cwymp, un o'r dietau mwyaf poblogaidd yw eirin. Mae cynhaeaf cyfoethog o eirin aeddfed ac iach yn caniatáu ichi ddefnyddio ffrwythau i ddilyn dietau gwahanol: cyflym, hir, mono-ddeiet neu gymysg.

Sut i ddilyn diet eirin ar gyfer colli pwysau

Deiet Eirin: Buddion

Mae colli pwysau ar ddeiet eirin yn bennaf oherwydd glanhau'r pwerus o'r coluddion a gwaith gweithredol y llwybr treulio.

Eirin - mae'r ffrwythau'n flasus, sy'n golygu y bydd y diet yn dod â phleser. Bydd ffrwythau yn helpu nid yn unig i leihau pwysau, ond hefyd yn maethu'r corff â fitaminau E, A, C, grŵp B a microelements fel sinc, copr, haearn, potasiwm, ïodin, ac ati.

Manteision diet eirin

Mae pob math o eirin yn llawn pectin, sy'n gwella patency berfeddol a pheristalsis. O dan ddylanwad y cyfansoddiad buddiol, mae'r draen yn gostwng lefel y colesterol, mae metaboledd yn cael ei actifadu, mae iechyd ac ymddangosiad yn cael eu gwella.

Mae gwyddonwyr yn dadlau bod y ffrwythau hyn, yn enwedig os cânt eu bwyta â chroen, yn atal celloedd canser rhag tyfu.

Fersiwn gyntaf y diet eirin: ar 3 y dydd

Mae'n cynnwys bwyta am dri diwrnod fesul 1 kg o eirin ffres o fathau tywyll bob dydd. Ynghyd ag eirin, gallwch chi fwyta caws bwthyn braster isel, yfed kefir braster isel, dŵr mwynol, te gwyrdd a dŵr plaen.

Dylai ciniawa fod yn gawliau llysiau gydag isafswm o halen. Gall bara fod yn ddu neu o flawd grawn cyflawn (dim mwy na 200 gr y dydd). Caniateir grawnfwydydd ceirch a gwenith yr hydd ar y dŵr, cyw iâr wedi'i ferwi (dim mwy na 150 gr y dydd), wy 1 i frecwast neu fyrbryd prynhawn.

Fersiwn gyntaf y diet gydag eirin

Dangosir dognau o lysiau a llysiau gwyrdd ffres hefyd - ym mhob pryd yn 150-200 gr.

O dan y gwaharddiad, alcohol, bara gwyn, cig, brothiau cig, tatws ac unrhyw seigiau calorïau uchel, yn ogystal â siwgr a losin.

Gyda'r egwyddorion hyn o faeth, gall plymiwr fod yn 1-2 kg mewn tridiau o ddeiet eirin. Ond y prif beth yw y bydd dadwenwyno'r coluddyn yn digwydd, a fydd o reidrwydd yn effeithio ar iechyd, cyflwr croen, perfformiad (bydd popeth yn gwella!).

Ail fersiwn y diet eirin - hyd dyddiau 7-10

Gyda'r dull hwn, gallwch gynnwys unrhyw gynhyrchion yn y ddewislen ac eithrio'r canlynol:

  • siwgr;
  • seigiau blawd gwyn a bara gwyn;
  • cigoedd brasterog a phob bwyd brasterog;
  • alcohol, diodydd melys;
  • unrhyw seigiau wedi'u ffrio;
  • bwydydd cyfleus a bwyd cyflym;
  • cynhyrchion melysion;
  • cynhyrchion llaeth braster uchel.

Sut i ddefnyddio eirin colli pwysau

Yn yr ymgorfforiad hwn, ni fydd y draen fel y cyfryw ar y fwydlen. Awgrymir defnyddio sudd wedi'i baratoi'n ffres o ffrwythau iach. Mae angen i chi ei yfed mewn cwpan (200-220 ml) cyn prydau bwyd, cyn y prif brydau bwyd.

Eirin ar gyfer colli pwysau - sut i'w defnyddio

Mae'n ddiogel cadw at ddeiet o'r fath am fwy na deng niwrnod. Fodd bynnag, mae'r ail opsiwn wedi'i gyfyngu i argaeledd tymhorol ffrwythau. Nid yw sudd tun, yr ychwanegir siwgr ato fel arfer, yn addas. Felly, cyn gynted ag y bydd y cnwd yn aeddfed, ewch ar y diet hwn ar unwaith. Bydd hi'n caniatáu taflu hyd at 5-6 kg mewn dyddiau 10-14.

Sgîl-effeithiau, gwrtharwyddion

Efallai y bydd sgîl-effeithiau yn cyd-fynd â diet eirin, yn enwedig yn ei ddyddiau cyntaf. Y gwir yw bod eirin yn cael effaith garthydd ar y coluddion. Gall ei buro fynd ymlaen mor weithredol fel y bydd angen i chi fod gartref a pheidio â'i adael am amser hir. Rhaid ystyried y pwynt hwn.

Sgîl-effeithiau, gwrtharwyddion diet eirin

Weithiau yn ystod diet eirin, mae pobl yn profi poen yn yr abdomen isaf, teimlad o drymder yn y stumog. Yn yr achos hwn, mae angen i chi leihau cyfran y ffrwythau neu dorri ar draws y diet yn gyfan gwbl.

Mae'r dull eirin o golli pwysau - ar ffrwythau ffres ac ar sudd - yn cael ei wrthgymeradwyo mewn diabetes, patholeg gronig y system dreulio, beichiogrwydd a bwydo ar y fron.

Cyn defnyddio'r diet eirin ar gyfer colli pwysau, ymgynghorwch â meddyg a maethegydd!

Loading ...

Ychwanegu sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *