beth yw'r enw Felix?

beth mae'r enw Felix yn ei olygu? Felix Ystyr a tharddiad yr enw: hapus (lat). Ynni a Karma o'r enw: mae'r enw Felix heddiw yn eithaf amlwg ymhlith enwau eraill, sydd, ar y naill law, yn cael ei ddarparu gan ei fod yn brin, ...