Beth wyt ti'n gwybod cynllwynion effeithiol?

Beth wyt ti'n gwybod cynllwynion effeithiol?

 • Hiccup hiccups, ewch i Fedot, o Fedot i Jacob, o Jacob i bawb. Mae hyn i'w ddweud trwy deipio awyr i mewn i'r ysgyfaint a dal eich anadl. Mae'n helpu.

 • Felly bod y diwrnod cyfan yn llwyddiannus ac roedd popeth yn dadlau: yn y bore, tynnwch eich esgidiau a sefyll ar eich traed noeth ar y llawr, trowch ar eich sawdl dde 3 amser yn clocwedd, gan ddweud: quot; Byddaf yn troi ar y sawdl cywir fel bod fy holl ddydd i gyd mewn trefn; Gwisgwch a sicrhewch eich bod chi'n ffodus drwy'r dydd.

 • y cynllwyn gorau yw gweddi am ddŵr, ac yna gofynnwch i iechyd am ddŵr !!! mewn eglwysi mae llyfrau hyd yn oed yn cael eu gwerthu quot; cynllwynion ar gyfer pob achlysur;! Rhoddais gynnig ar blentyn bach, er mwyn peidio ag ysgrifennu yn y gwely ... HELPED !!!!

 • Nid yw hyn yn rhywbeth a fyddai'n plotio. Credir, os byddwch chi'n gwneud eich te eich hun ac yn rhoi cwpan o law i law i'r person, ac mae'n cymryd anadl da rhag peidio â'i roi ar y bwrdd, yna bydd yn ateb y cwestiwn a ofynnwch iddo yn wirioneddol.

 • Yn ddiweddar fe gefais lawer; plot ar gyfer myfyriwr; cwbl; fel bod yr arholiad yn mynd yn dda. Rwy'n camu ar y trothwy gyda'm droed dde fel fy mod i fyny i mi. Oes, mae eich drysau yn y ffenestr astudio, ond fy ewyllys. Maen nhw'n dweud hyn wrth fynedfa'r adeilad, mae angen mynd i mewn o'r droed dde.

  Mae'n ymddangos y gellir ei ddefnyddio nid yn unig mewn ysgolion / sefydliadau, ond hefyd mewn sefydliadau eraill, yn y frwydr yn erbyn yr offer biwrocrataidd, er enghraifft.

  Ps. Dim ond ymdrech i alw am dystysgrif neu angen arall ar gyfer ein cyrff yn unig.

 • Nid oes angen i chi wybod unrhyw gynllwyniadau (gwrthdrawiad), yr ydym i gyd yn gwybod bod naill ai DDUW yn helpu, neu Satan, ac os yw Gweddi yn cael ei gyfeirio at DDUW, ac y mae'n helpu'n hunangynswth, yna bydd ei wrthwynebydd os ydyn nhw'n helpu; mewn cynllwyn, mae'n hanfodol bod rhywbeth yn cael ei gymryd yn ôl, a beth yn union y byddwch yn ei ddeall yn ddiweddarach, efallai y bydd yn hwyr, yn fyr, yn eich cadw i ffwrdd o'r lluoedd lluosog sy'n cynnal conspiraciadau a chyfnodau hud, bydd yn ddrutach i chi yn y pen draw!

 • Y cynllwyniad cryfaf a mwyaf effeithiol yw'r un rydych chi'n credu ynddo ac yn buddsoddi eich holl enaid ac egni! Ni fydd un person i chi yn ei ddarllen mor ddiffuant â chi eich hun chi.

Loading ...

Ychwanegu sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *