Gosod curse ar berson.

Gosod melltith ar berson. Gall rhywun sydd â galluoedd o'r fath felltithio; yn ffodus, nid oes cymaint ohonynt. Gall consuriwr neu ddewiniaeth felltithio, mae gwrach yn bobl sydd â chryfder digonol ar gyfer hyn. ...

A oes hud? Yn wir?

A yw hud yn bodoli? Mewn gwirionedd? Mae hud yn ffordd ac yn fodd i gael yr hyn rydych chi ei eisiau ar hyn o bryd, ar ôl diwedd gweithred benodol. Damcaniaeth yw hon. Mewn bywyd, ni all consuriwr ar yr egwyddor hon ond ...

Sut i adfywio'r doll gartref?

Sut i ddod â dol yn fyw gartref? Nid yw pobl hud yn bodoli, er fy mod yn credu y bydd angen hyn: siwgr, dol, dŵr, darn o frethyn, flashlight, unrhyw wrthrych cerddorol (ffliwt, chwaraewr MP3, blwch cerddoriaeth neu hyd yn oed ...

Beth yw Glyphs?

Beth yw Glyphs? Mewn archeoleg, symbol yw cerfiad wedi'i gerfio neu ei arysgrifio ar garreg (petroglyff) neu bren. Gall fod yn bictogram neu ideogram, neu'n rhan o system ysgrifennu fel ysgrifennu sillafog ...