Gosod curse ar berson.

Gosod curse ar berson. Gall rhywun sy'n meddu ar alluoedd o'r fath curse, oherwydd ein hapusrwydd nid oes cymaint ohonynt. Gall y dewin neu'r chwilfrydwr ymladd, mae'r wrach yn bobl sy'n meddu ar gyfer y pwrpas hwn ddigon o rym ....

A oes hud? Yn wir?

Oes hud? Really? Mae hud yn ffordd ac yn fodd o gael yr hyn rydych chi ei eisiau ar hyn o bryd, ar ddiwedd rhywfaint o weithredu. Damcaniaeth yw hon. Mewn bywyd, ni all consuriwr yn ôl yr egwyddor hon ond ...

Sut i adfywio'r doll gartref?

Sut i adfywio'r doll gartref? Nid yw pobl yn bodoli'n hud, er fy mod yn credu y bydd yn angenrheidiol ar gyfer hyn: siwgr, doll, dwr, darn o frethyn, fflachlor, unrhyw wrthrych cerdd (ffliwt, chwaraewr MP3, blwch cerddoriaeth neu hyd yn oed ...

Beth yw Glyphs?

Beth yw Glyphs? Mewn archeoleg, mae glyff yn symbol wedi'i cherfio neu wedi'i greialu ar garreg (petroglyph) neu goeden. Gall fod yn pictogram neu ideogram, neu ran o system ysgrifennu, fel llythyr syllabig ...