Theatrau Moscow

Cyfarwyddiadau theatrau Moscow: 1. Prynu tocynnau heb dâl ychwanegol, eu prynu yn swyddfa docynnau'r theatr yn unig ac mor gynnar â phosibl, efallai hyd yn oed fis neu ddau cyn y perfformiad. Cofiwch, pob dosbarthwr ...

beth yw tŷ celf

beth yw art-house Cool English word sy'n golygu dim byd o gwbl. Mae mwy o ddadlau ynghylch y cysyniad hwn na diffiniadau penodol. Gan amlaf maent yn golygu sinema anfasnachol. Os yw'n symlach, yna Wel ...

Ballet vs Ballet

Bale vs bale sydd gen i ar ddawns Dawns gyda sabers ymhlith y darnau o "Gayane". Ac ni fyddwn yn ymddiried yn y Rhyngrwyd. Yn aml, deuir ar draws camgymeriadau crynswth yno. Gayane (wedi'i ddysgu yn y sioe gerdd ...