beth yw ystyr siambr meddwl?

beth yw ystyr siambr meddwl? Am ddyn sy'n adnabyddus am ei ddeallusrwydd A hefyd - mae ward y meddwl, a'r allwedd yn cael ei golli. Llawer o feddwl, ond ni allwch ei gael)))))))))) siambr meddwl: disgrifiad eironig o ddyn a wnaeth rywbeth gwirion. ...

lladron pwy yw hyn?

thugs pwy yw hwn? Wel, yn gyffredinol, gwelwch drosoch eich hun =))) Dyma sut yn y bôn mae POPETH yn cychwyn =)))) mae'r cyswllt yn cael ei rwystro gan benderfyniad gweinyddiaeth y prosiect ar y mater - person BLAT sy'n perthyn i'r isfyd, yn arsylwi lladron ...