Pwy a sut y sefydlwyd llywodraeth Rwsia?

Pwy a sut mae llywodraeth Ffederasiwn Rwsia yn cael ei ffurfio? Rydym yn penodi Cadeirydd Llywodraeth Ffederasiwn Rwsia gan Arlywydd Ffederasiwn Rwsia yn y modd a ragnodir gan Gyfansoddiad Ffederasiwn Rwsia. Penodir Dirprwy Brif Weinidogion Ffederasiwn Rwsia a gweinidogion ffederal ...

Mae cyllideb y wladwriaeth yn

Cyllideb y wladwriaeth yw cyllideb y Wladwriaeth yw'r cysylltiadau economaidd rhwng y wladwriaeth a phynciau o bob math o berchnogaeth a dinasyddion unigol o ran ffurfio cronfa ganolog o gronfeydd a ddyrennir ar gyfer gweithredu ...