Pwy a sut y sefydlwyd llywodraeth Rwsia?

Pwy a sut y sefydlwyd llywodraeth Rwsia? Ni yw Prif Weinidog y Ffederasiwn Rwsia a benodwyd gan Arlywydd y Ffederasiwn Rwsia yn y modd a sefydlwyd gan Gyfansoddiad Ffederasiwn Rwsia. Dirprwy Brif Weinidogion y Ffederasiwn Rwsia a gweinidogion ffederal yn cael eu penodi ...

Mae cyllideb y wladwriaeth yn

Cyllideb y wladwriaeth - dyma gyllideb y wladwriaeth - yw'r berthynas economaidd rhwng y wladwriaeth a phynciau pob math o berchnogaeth a dinasyddion unigol o ran ffurfio cronfa ganolog o gronfeydd a ddyrennir i gyflawni ...