A yw'n bosibl clonio person?

A yw'n bosibl clonio dynol? Hyd yn oed yn ddamcaniaethol nid yw'n bosibl, oherwydd mae'n ddibwrpas ystyried materion moesegol! Efallai bod rhywun yn cofio y daethpwyd o hyd i famoth â gwaed nad oedd yn rhewi ... Ni chafodd rhywbeth ei glonio, ond pam? Dylai organau glonio yn ddamcaniaethol ...