Pwy yw'r Daedra?

Pwy yw'r Daedra? Yn y gwanwyn, mae'r creaduriaid hyn yn ymosodol iawn - maen nhw'n ceisio brathu coesau sy'n mynd heibio, oherwydd does dim digon o ddail i'w bwyta. Hen gobbled i fyny, ond ni thyfodd newydd. Nythu mewn tyllau, ...

Chwedlau am rosod?

Chwedlau am rosod? Tyfwyd y rhosod cyntaf yn Asia o gwmpas 5000 o flynyddoedd yn ôl. Mae rhosynnau gwyllt hyd yn oed yn hŷn; ymddangosodd y rhai cyntaf am 35 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Yn yr hen amser, ystyriwyd y rhosyn ...

Pwy yw'r gouls?

Pwy yw ellyllon? Creadur chwedlonol. Gyda llygaid du a disgyblion coch. Maent yn difa pobl a gallant droi yn berson sydd wedi'i fwyta. Wel, dyma sut mae ellyllon o'r anime "Tokyo ghoul" yn ymddangos. dyma bobl sy'n ...