Beth yw'r metel anoddaf?

Beth yw'r metel anoddaf? Cromiwm. Guys, peidiwch â drysu CRYFDER y metel a CALED y metel. Mae'r rhain yn nodweddion hollol wahanol, wedi'u mesur gan wahanol ddulliau. Nid twngsten yw'r anoddaf o gwbl - dyma'r mwyaf anhydrin. Mae'r mwyafrif…

Pwy yw tapri?

Pwy yw tapirs? Mae taranau (lat.Tapirus) yn llysysyddion mawr o drefn anifeiliaid carnog, ychydig yn debyg i siâp mochyn, ond yn meddu ar foncyff byr wedi'i addasu ar gyfer gafael. Mae meintiau tapirs yn wahanol i rywogaethau i ...

Sut i greu inc anweledig?

Sut i greu inc anweledig? Ysgrifennwch gyda llaeth ar ddarn gwyn o bapur. Ar ôl sychu, ni fydd unrhyw beth i'w weld. Pan fydd y ddalen yn cael ei chynhesu, mae'r ysgrifenedig yn ymddangos. Dyma wnaeth y cynllwynwr Lenin. Inc inc anweledig neu gydymdeimladol. Testun ...