Pa mor ddefnyddiol yw'r caws bwthyn?

Sut mae caws bwthyn yn ddefnyddiol? yn cryfhau dannedd Mae priodweddau buddiol caws bwthyn oherwydd ei gyfansoddiad iachâd. Mae gan y casein protein llaeth sydd mewn caws bwthyn werth maethol uchel a gall ddisodli proteinau anifeiliaid, 300 g o gaws bwthyn ...