Pum camgymeriad wrth storio tatws

Nid yw'n gyd-ddigwyddiad bod tatws yn cael eu galw'n ail fara. Mae llawer o deuluoedd yn storio o leiaf bagiau cwpl o'r llysieuyn blasus hwn ar gyfer y gaeaf. Pa gamgymeriadau y dylid eu hosgoi fel bod y tatws yn falch o'i flas rhagorol tan y cynhaeaf nesaf?

Gallwch storio unrhyw amrywiaeth

Ysywaeth, mae hyn yn bell o'r achos. Waeth faint y mae gwerthwyr yn ein sicrhau o'r gwrthwyneb, nid yw mathau aeddfed cynnar yn addas i'w storio yn y tymor hir. Mae cloron tatws o'r mathau hyn yn cael eu gorchuddio'n gyflym ag ysgewyll. Ni ellir defnyddio tatws wedi'u blaguro fel bwyd. Felly, mae'n well mwynhau blas tatws aeddfed cynnar yn yr haf neu'r hydref, ac i'w storio ar gyfer y gaeaf, prynwch datws gyda chyfnod aeddfedu hwyr.

Ar gyfer storio, gallwch brynu tatws o ansawdd isel

Meddwl rhyfedd. Ond mewn blynyddoedd heb lawer o fraster neu os ydyn nhw'n cynnig tatws am bris isel, mae'n digwydd cael eu temtio, yn y gobaith y bydd tatws o'r fath yn gaeafu yn llwyddiannus. Ond mae hwn yn wastraff arian. Dim ond cloron iach o ansawdd uchel sy'n cael eu storio'n dda. Cyn storio tatws, rhaid eu didoli a'u sychu. Tynnwch yr holl datws sydd wedi'u difetha. Fel arall, bydd sâl neu bwdr yn ystod y storfa yn difetha ac yn heintio'r gweddill.

Mae storio llysiau a thatws eraill ar y cyd yn annymunol

Gall tatws a hyd yn oed fod yn ddefnyddiol i'w storio gyda beets. Mae'r cnwd gwreiddiau hwn yn berffaith yn cymryd lleithder diangen ac nid yw'r cloron yn pydru. Mae storio ar y cyd yn ddefnyddiol ar gyfer tatws a beets.

Lleoedd anaddas

Mae perchnogion lwcus selerau a selerau yn lwcus, ond bydd yn rhaid i bobl y dref ofalu am y lleoliad storio cywir. Dim ond rhoi bag o datws ar y logia neu nid yw'r balconi yn gweithio. Yn y gaeaf, bydd y cloron yn rhewi, bydd y tatws yn blasu'n felys ac yn dechrau dirywio. Er mwyn ei storio ar y logia a'r balconi bydd yn rhaid i chi brynu blwch parod neu ei wneud eich hun. Mae blwch cartref ar gyfer llysiau yn edrych yn eithaf pleserus yn esthetig, gellir ei beintio mewn unrhyw liw. Bydd paentio yn amddiffyn rhag lleithder. Mae'r blwch wedi'i ddyblu, mae hyn yn berthnasol i'r gwaelod a'r caead. Rhwng y tu mewn a'r tu allan, gadewch le gwag ger 5 cm. Mae'n llawn blawd llif neu bolystyren.

Nid oes angen didoli tatws

Sawl gwaith yn ystod y tymor, mae angen didoli trwy'r tatws, gan gael gwared ar y cloron sydd wedi'u difetha a'r rhai sy'n gorwedd wrth eu hymyl. Mae'n well treulio amser yn didoli na chaniatáu i'r cyflenwad cyfan o datws ddiflannu.

Sut i gadw tatws tan y gwanwyn

Loading ...

Ychwanegu sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *