Cuisine Portiwgaleg: Rysáit ar gyfer Rice gyda Ffa Gwyn a Selsig Ieithyddol

Ni ellir dychmygu coginio Portiwgaleg heb ryseitiau ffa. Mae yna fil ac un o ryseitiau ar gyfer cawliau ffa, saladau, seigiau ochr cymhleth. Mae gwahanol fathau o ffa wedi'u cyfuno â physgod a chig. Fe'i defnyddir i baratoi taeniadau rhyngosod, tatws stwnsh a hyd yn oed llenwadau ar gyfer pwdinau melys. Edrychwch ar y rysáit gyflawn, bwyd Portiwgaleg - ffa gwyn a selsig. Gellir ystyried y dysgl fel dysgl ochr annibynnol neu gymhleth. Iddo ef, maen nhw'n dewis selsig porc sbeislyd lled-fwg gyda nionod, paprica a phupur. Ym Mhortiwgal, gelwir y math hwn o selsig yn linguiça. Yn lle, gallwch ddefnyddio unrhyw gig arall neu hyd yn oed gig wedi'i fygu. Cynhwysion ar gyfer Ryseitiau Bean Portiwgaleg: Jar o ffa gwyn wedi'i ferwi; Selsig 200 g; 1 pob moron, garlleg a nionyn; criw o bersli ffres; 200 g o reis. Ffa Coginio Os ydych chi'n defnyddio ffa sych ar gyfer y rysáit, bydd y paratoad yn cymryd diwrnod cyfan. Bydd yn rhaid i chi ei socian am o leiaf 12 awr, yna coginio am amser hir. Ond gallwch ddefnyddio bwyd tun - bydd jar o ffa wedi'u berwi yn arbed llawer o amser. Y prif beth yw bod y ffa yn y jar mewn ffa, ac heb eu gor-goginio i uwd. Mae'r dysgl wedi'i choginio o'r dechrau i'r diwedd mewn un bowlen. Ffriwch y winwns a'r moron gyda sleisys o selsig (mewn bwyd Môr y Canoldir, defnyddir olew olewydd i'w ffrio). Ychwanegwch reis. Gallwch arllwys dŵr berwedig neu broth berwedig. Trowch, blaswch ac ychwanegwch ffa. Parodrwydd i benderfynu pryd mae'r reis yn barod. Ysgeintiwch bersli wedi'i dorri cyn ei weini. Yr un peth…