Cuisine Portiwgaleg: Rysáit ar gyfer Rice gyda Ffa Gwyn a Selsig Ieithyddol

Ni ellir dychmygu coginio Portiwgaleg heb ryseitiau gyda ffa. Mae mil ac un rysáit ar gyfer cawl ffa, saladau, llestri ochr cymhleth. Mae gwahanol fathau o ffa yn cael eu cyfuno â physgod a chig. Gwneir brechdanau, tatws mân a hyd yn oed llenwi ar gyfer pwdinau melys. Ymgyfarwyddwch â'r rysáit llawn, prydau bwyd Portiwgaleg - ffa gwyn gyda selsig. Gellir ystyried y pryd fel garnish ar wahân neu gymhleth. Ar ei gyfer, dewis selsig mwg sbeislyd porc gyda winwns, paprika a phupur. Ym Mhortiwgal, gelwir y math hwn o selsig linguiça. Yn lle hynny, gallwch ddefnyddio unrhyw gig arall neu hyd yn oed yn ysmygu. Cynhwysion ar gyfer ryseitiau Portiwgaleg ar gyfer ffa: jar o ffa gwyn wedi'i ferwi; Selsig Xnumx; 200 ar gyfer moron, garlleg a nionyn; criw o bersli ffres; Reis Xnumx. Ffa coginio Os ydych chi'n defnyddio ffa sych ar gyfer y rysáit, bydd y paratoad yn para am ddiwrnod cyfan. Bydd yn rhaid i chi ei drechu dim llai na 1 awr, yna coginio am amser hir. Ond gallwch chi ddefnyddio bwyd tun - bydd jar o ffa wedi'u berwi'n arbed llawer o amser. Y prif beth yw bod y ffa yn y jar yn y ffa, ac ni chânt eu treulio i mewn i uwd. Mae dysgl o'r dechrau i'r diwedd wedi'i baratoi mewn un pot. Ceisio winwnsod a moron gyda sleisys selsig (mewn bwyd Môr y Canoldir, defnyddir olew olewydd ar gyfer ffrio). Rhowch reis i mewn Gallwch arllwys dŵr berw neu broth berwi. Stir, blasu ac ychwanegu ffa. Parodrwydd i bennu parodrwydd reis Ysglygu â phersli wedi'i dorri cyn ei weini. Hefyd ...