Drymiau cyw iâr gyda pherlysiau mewn saws oren

Bydd drymiau cyw iâr yn troi allan i fod yn llawn sudd ac yn fwy blasus os cânt eu coginio yn y popty gyda rhai perlysiau a saws oren.

Drymiau cyw iâr sbeislyd - rysáit

Cynhwysion ar gyfer coginio:

  • sudd oren wedi'i wasgu'n ffres (gwydraid un a hanner);
  • sbrigiau o darragon ffres (pedwar darn);
  • menyn cnau daear wedi'i fireinio (36 ml);
  • drymiau cyw iâr (wyth darn);
  • hufen sur cartref trwchus (125 ml);
  • startsh tatws wedi'i sleisio (23 g);
  • cawl cyw iâr cryf (125 ml);
  • nionyn salad gwyn mawr (un darn).

Coginio ffon drwm cyw iâr gyda pherlysiau

Rhowch sgilet fawr gydag ochrau uchel ar wres canolig-uchel, arllwyswch ddigon o fenyn cnau daear, cyn gynted ag y bydd hi'n boeth, ychwanegwch ddrymiau cyw iâr wedi'u golchi a'u sychu. Ffriwch nhw nes eu bod yn frown euraidd ysgafn gan eu troi o bryd i'w gilydd, cyn gynted ag y bydd y drymiau'n barod, trosglwyddwch nhw i ddysgl wedi'i gorchuddio â thywel papur.

Torrwch y winwns wedi'u plicio yn hanner modrwyau, anfonwch nhw i'r badell a'u ffrio am dri munud yn yr olew sydd ar ôl ar ôl y drymiau cyw iâr.

Torrwch y tarragon, anfonwch ef i'r badell, ychwanegwch y starts tatws, ei droi, arllwyswch y cawl cyw iâr a'r sudd oren i mewn. Trowch eto, yna cynheswch y saws tarragon ac oren dros wres isel am ddeg munud.

Paratowch ddysgl pobi, rhowch y drymiau wedi'u ffrio ynddo, arllwyswch saws oren poeth i mewn, gorchuddiwch â ffoil lynu. Anfonwch y ddysgl i'r popty a phobwch y drymiau cyw iâr mewn saws oren ar 180 gradd am oddeutu chwarter awr.

Cyn gynted ag y bydd y drymiau drymiau'n barod, trosglwyddwch nhw i ddysgl weini, yna arllwyswch y saws oren sy'n weddill i mewn i sosban fach, ychwanegwch hufen sur, ei droi a'i ferwi.

Arllwyswch y drymiau cyw iâr wedi'u pobi gyda saws oren poeth, yna gweinwch y ddysgl wedi'i choginio gyda reis briwsionllyd wedi'i ferwi.

Coesau cyw iâr sbeislyd - rysáit fideo

Ychwanegu sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *