Beth yw enw'r ffont ar gyfer Word, fel mewn amlenni postio, sydd wedi'u hargraffu gyda llinell dash.

Beth yw enw'r ffont, ar gyfer Word, fel ar amlenni post, sydd wedi'i argraffu gyda llinell doriad. Mae ffontiau o'r fath. Ar unwaith cofiais am yr un hon http://www.free-fonts-ttf.org/true-type-fonts/postindex-5358-download.htm. Mae ffont ddiddorol hefyd ar ffurf cod post http://www.photoshop-master.ru/adds.php?rub=17id=2011 ...