Pa fathau o hysbysebion yw

Er mwyn datblygu eich busnes yn llwyddiannus, boed yn fasnach, amrywiol wasanaethau neu rywbeth arall, yn gyntaf oll mae'n rhaid i chi ei hyrwyddo, ei wneud yn adnabyddadwy. Ac mae hysbysebu'n chwarae rhan enfawr yn y mater hwn. Hi oedd hi ...

Ad math math ad ad

Mae hysbysebu wedi dod yn rhan annatod o fywyd bob dydd y dyddiau hyn. Mae hi'n mynd gyda ni i bobman: ar y ffordd i'r gwaith, wrth gerdded o amgylch y ddinas, mewn trafnidiaeth, ar sgriniau teledu. Un o'r mathau o hysbysebu, ...

Y term 'promo'

Mae'r rhagddodiad "promo" wedi dod yn rhan o fywyd bob dydd person modern heddiw. O bob ochr rydym yn gyson yn clywed “promo-action”, “promo-clothes”, “promo-sites”, “promo-souvenirs”, “promo-videos”, “promo-code” - mae’r rhestr hon yn mynd ymlaen ac ymlaen. ...

Plygu - beth ydyw? Peth gwybodaeth

Mae'r cysyniad o "blygu" yn tarddu o'r iaith Almaeneg, mae'r gair "plygu" mewn cyfieithu yn golygu "groove", "groove". Mae'r cysyniad wedi gwreiddio yn ein hiaith heb newidiadau. Defnyddir plygu wrth gynhyrchu cyhoeddiadau dalennau, er enghraifft, llyfrynnau, ...