Pa fathau o hysbysebion yw

Er mwyn datblygu'ch busnes yn llwyddiannus, boed yn fasnachu, yn amrywio o wasanaethau neu rywbeth arall, rhaid i chi ei hyrwyddo yn gyntaf, a'i wneud yn hysbys. Ac yn y rhifyn hwn mae hysbysebu'n chwarae rôl enfawr. Roedd hi hi ...

Ad math math ad ad

Heddiw, mae hysbysebu wedi dod yn rhan annatod o fywyd bob dydd. Mae hi'n mynd gyda ni ym mhobman: ar y ffordd i weithio, wrth gerdded o amgylch y ddinas, mewn cludiant, ar sgriniau teledu. Un math o hysbysebu ...

Mae'r term 'promo'

Mae'r rhagddodiad "promo" heddiw wedi mynd yn gadarn i fywyd bob dydd dyn modern. O bob ochr rydym yn gyson yn clywed “hyrwyddo”, “dillad hyrwyddo”, “safleoedd hyrwyddo”, “cofroddion hyrwyddo”, “fideos hyrwyddo”, “codau hyrwyddo” - mae'r rhestr hon yn mynd ymlaen ac ymlaen.