Cynilion banc

Sberbank Na, nid oes angen i chi ddychwelyd unrhyw beth nes eich bod wedi cymryd yr arian hwn. Gallwch ddefnyddio'r cerdyn fel cerdyn debyd rheolaidd (gwariant-gronnol). Rhowch eich arian yno a'u gwario o fewn ...