Beth yw rhyddid a pherson rhydd?

Beth yw rhyddid a pherson rhydd? Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth bod llawer wedi gofyn y cwestiwn hwn. Mae'n ymddangos na fyddai'n anodd i blentyn ateb y cwestiwn hwn. Fodd bynnag, a allwch ei ateb yn gyflym ac yn gryno? 

Nid yw'r cwestiwn yn ymddangos yn gymhleth nac yn gywrain, ond mae'n drysu neu'n gwneud i lawer feddwl. Roedd pob un o'r bobl y gwnes i eu cyfweld yn gallu ei ateb yn ddieithriad. Roedd llawer o'r atebion yn amhosibl o syml ac yn syml. 

Rhyddid dewis - beth ydyw

Rhyddid - Carnal neu Ysbrydol?

Yn ôl y mwyafrif, rhyddid yw'r gallu i wneud yr hyn rydych chi ei eisiau. Mae'n anodd dadlau â hyn, ond hefyd yn anodd cytuno. A yw rhyddid yn cyfateb i "ddymuniadau" banal person yn unig? 

Rhyddid - mae'r cysyniad hwn yn llawer ehangach. Mae hyn yn rhywbeth llawer mwy.

Rhyddid yw'r gallu i fyw yn unol â'ch egwyddorion eich hun, heb ofyn i bobl eraill eu cyflawni. 

Beth yw rhyddid

Mae rhyddid yn gyfle i gael ei wireddu mewn unrhyw ardal, yn gyfle i ddod o hyd i'ch hun a'ch lle dan haul. 

Rhyddid yw'r gallu i fyw yn seiliedig ar eich barn eich hun yn unig.

Gallwch chi gyfrif yn ddi-baid ystyr a diffiniad y gair hwn. Fodd bynnag, pan fyddwn yn siarad am berson rhydd, rydym yn siarad am nodwedd fewnol person. Rydym yn golygu ei allu i fyw, peidio â rhoi sylw i farn, na chondemniad pobl eraill.

Beth yw rhyddid barn

Mae person rhydd yn berson sy'n hyderus ynddo'i hun ac yn ei alluoedd. Nid yw'n ofni dweud na, ni fydd yn dyfynnu esgusodion nac yn beio'r llall am ei fethiannau ei hun. Nid oes gan ddyn rhydd gywilydd ohono'i hun ac nid yw'n teimlo edifeirwch am ei gamgymeriadau ei hun.

Ar y cyfan, mae rhyddid yn gysylltiedig â chytgord ynoch chi'ch hun, ag annibyniaeth yr ysbryd, gydag absenoldeb ofn i ddangos eich hun yn real i'r bobl o gwmpas.

Ychwanegu sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *