beth yw'r amrywiad?

beth yw'r amrywiad? Mae amrywiad yn ddarn o gerddoriaeth lle mae rhannau'n newid. Yn gyffredinol, gelwir amrywiad yn amrywio rhywbeth, ychydig o newid neu wyriad. Mae yna hefyd ystyron mwy penodol o'r tymor hwn: Yn y gerddoriaeth: Amrywiol ...