Uchafswm Pwer Atwrnai

Pam fod angen pŵer atwrnai arnaf, rwy'n credu, mae bron pob oedolyn yn gwybod. Mae hon yn ddogfen sy'n cadarnhau'r hawl, er enghraifft, i reoli trafnidiaeth, i fod yn gynrychiolydd mewn amrywiol sefydliadau, i gyflawni tasgau eraill sy'n gysylltiedig â gwaith dogfennol. Gan eraill ...