Beth yw adnoddau economaidd?

Beth yw adnoddau economaidd? Adnoddau yn economaidd Mae ADNODDAU ECONOMAIDD (o offeryn ategol Ffrangeg) yn gysyniad sylfaenol o theori economaidd, sy'n golygu ffynonellau, yn golygu sicrhau cynhyrchu. Rhennir adnoddau economaidd yn naturiol (crai, geoffisegol), ...

Dyletswydd - A yw'n dreth?

Dyletswydd - A yw'n dreth? ydy Mae'r ddyletswydd yn ffi a gesglir gan gyrff swyddogol awdurdodedig wrth gyflawni rhai swyddogaethau, yn y symiau y darperir ar eu cyfer gan gyfraith y wladwriaeth. Mae'r ffioedd yn cynnwys, yn benodol, tollau cofrestru a stampiau, ...