Beth a elwir yn fanylion y ddogfen?

Beth a elwir yn fanylion y ddogfen? Mae angen y ddogfen yn elfen orfodol o ffurfioli dogfen swyddogol. 1 Mae cyfansoddiad y manylion a ddefnyddir wrth baratoi a gweithredu dogfennau sefydliadol a gweinyddol yn cael ei bennu gan GOST R 6.30-2003 “Systemau dogfennaeth unedig. Unedig ...

Sut i herio barnwr mewn achos sifil?

sut i herio barnwr mewn achos sifil? TRAFODAETH RHANBARTHAU YN Y BROSES Er mwyn sicrhau bod penderfyniad barnwrol cyfreithlon sydd â sail gadarn yn cael ei gyhoeddi, mae'n angenrheidiol bod gan gyfranogwyr mewn achos sifil, a gynysgaeddir gan y wladwriaeth â'r hawl a'r ddyletswydd ...

beth yw ffugio

beth ydyw, ffugio ffugio, ystumio ... amlaf gyda rhyw fath o elw !!!! mae'n gyfraith droseddol Chwilio am y GUARANTOR, agor y CODES a dod o hyd i'r erthygl ar ffugio. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen y sylwadau ar hyn ...