A godir trethi premiwm?

A yw premiymau yn cael eu trethu? Dim ond cymorth materol nad yw'n destun treth incwm, y gweddill yw cyflog, unrhyw lwfansau, taliadau bonws ac absenoldeb salwch - wedi'u trethu. Wrth gwrs, mae'r bonws incwm yn destun treth incwm. gan fod hwn yn incwm cyffredin ...