Erthygl 186 UK RF

Erthygl 186 o God Troseddol Ffederasiwn Rwsia Yn unol â Chelf. 99 o God Gweithdrefn Droseddol Ffederasiwn Rwsia Wrth benderfynu ar yr angen i ddewis mesur ataliol yn erbyn rhywun sydd dan amheuaeth neu a gyhuddir o gyflawni trosedd a'i benderfynu ...

Beth yw deiseb?

Beth yw deiseb? Cais i holi tystion bydd gennych yr hawl pan ddewch yn ymchwilydd Gallwch - gweler erthygl 56 o God Troseddol Ffederasiwn Rwsia Mae gan dyst yr hawl i: 5) ffeilio deisebau a chyflwyno cwynion am weithredoedd ...