Beth yw fisa?

Beth yw fisa? Vi # 769; ar gyfer dogfen drwydded sy'n rhoi hawl i berson groesi ffiniau penodol. Fel rheol, mae fisa yn golygu caniatâd gwirioneddol estron i fynd i mewn i diriogaeth gwladwriaeth arall. Fodd bynnag ...

Ble mae'r Jyngl?

Ble mae'r jyngl? Yn y Pen 🙂 Yn Ne America .... Jyngl Amazon (Periw) a beth yw hwn? dinas, llyn, cors, traeth (a barnu yn ôl y cwestiwn) Ysywaeth, mae'n rhaid i chi eich cynhyrfu, ond nid yn Affrica ...