Beth yw fisa?

Beth yw fisa? Vi # 769; am hawlen sy'n rhoi hawl i berson groesi ffiniau penodol. Fel rheol, deellir fisa fel caniatâd gwirioneddol tramorwr i fynd i mewn i diriogaeth gwladwriaeth arall. Ond…