Gwyliau Arall: Newydd mewn Deddfwriaeth

Mae gan bob dinesydd sy'n gweithio yn Ffederasiwn Rwsia'r hawl i wyliau rheolaidd yn unol â Chyfansoddiad y wladwriaeth. Mae'r prif ddarpariaethau ar ddarparu absenoldeb gorfodol yn cael eu llywodraethu gan Erthyglau 114-128 o God Llafur Ffederasiwn Rwsia. Celf. Mae 122 yn gwarantu'r hawl i ...