Beth yw cydbwysedd?

Beth yw cydbwysedd? balans arian yn y cyfrif mewn minws neu yn ogystal â Chydbwysedd, gan gydbwyso. Y system o ddangosyddion sy'n nodweddu'r gymhareb neu'r ecwilibriwm mewn unrhyw ffenomen sy'n newid yn gyson. Y set o dderbynebau a threuliau, asedau ...