Beth yw elw cydbwysedd ??

Beth yw elw'r fantolen ?? Mae elw'r fantolen yn ddangosydd o gyflwr ariannol sefydliad credyd ac ariannol a ddefnyddir gan reolwyr ar gyfer gwneud penderfyniadau a rheoleiddio rhwng banciau. Elw TAFLEN CYDBWYSEDD yw cyfanswm, cyfanswm elw'r fenter a dderbyniwyd ar gyfer ...