Beth yw elw cydbwysedd ??

Beth yw enillion wrth gefn ?? Enillion wrth gefn - dangosydd o gyflwr ariannol sefydliad ariannol, a ddefnyddir gan reolwyr ar gyfer gwneud penderfyniadau a rheoleiddio rhwng banciau. Elw'r fantolen - cyfanswm, cyfanswm elw'r fenter a dderbyniwyd ar gyfer ...