beth ydyw'n rheolwr

beth mae'r rheolwr yn ei wneud? Ydw! Mae'n ymddangos bod yr ateb wedi'i roi ganddo ef ei hun: Rheolwr TG 1323 Rheolwr TG yw pennaeth yr adran TG (technoleg gwybodaeth Technoleg Gwybodaeth), ei swyddogaeth yw rheoli'r adran hon. Mae'r adran TG yn delio â phopeth ...