Beth yw UFC?

Beth yw UFC? Mae hwn yn Sbeis Trysorlys Ffederal (Trysorlys Rwsia) corff gweithredol ffederal (gwasanaeth ffederal), sydd, yn unol â deddfwriaeth Ffederasiwn Rwsia, yn cyflawni swyddogaethau gorfodaeth cyfraith i sicrhau bod y gyllideb ffederal yn cael ei gweithredu, arian parod ...