Beth yw UFC?

Beth yw'r Asiantaeth Safonau Bwyd? Mae'r sbeis Ffederal Trysorlys (Trysorlys o Rwsia) awdurdod gweithredol Ffederal (gwasanaeth ffederal), a gynhaliwyd yn unol â swyddogaethau gorfodi'r gyfraith Rwsia i sicrhau bod y gweithredu cyllideb ffederal, arian parod ...