Hufen Dawn

Ymhlith y nifer fawr o gyffuriau a ddefnyddir mewn meddygaeth filfeddygol, efallai mai un o'r enwocaf yw hufen Zorka. Pam daeth y feddyginiaeth anifeiliaid hon yn boblogaidd ymhlith bodau dynol hefyd? Yn gyntaf, ychydig am ei ffarmacolegol ...