Hufen "Dawn"

Ymhlith y nifer fawr o gyffuriau a ddefnyddir mewn meddygaeth filfeddygol, efallai mai un o'r enwocaf yw'r hufen "Dawn". Pam mae'r feddyginiaeth hon ar gyfer anifeiliaid wedi dod yn boblogaidd ymhlith pobl? Yn gyntaf, ychydig am ei ffarmacoleg ...