Colli pwysau yn flasus ac yn iach

Un o'r ffyrdd effeithiol o golli pwysau yw dull Dr. Gavrilov. Mae'r rhaglen colli pwysau yn cynnwys sawl cam.

  1. Seiciwch yn seicolegol gywir i golli pwysau, nodi achosion seicolegol gorfwyta;
  2. Dysgu gwahaniaethu rhwng newyn ac archwaeth;
  3. Yn raddol diddyfnwch y corff i garu bwydydd niweidiol;
  4. Ffurfiwch y system faethol gywir ar gyfer y dyfodol.

Colli pwysau yn flasus ac yn iach

Mae'n anodd iawn i lawer gyfyngu ar eu diet. Gellir symleiddio'r broses hon trwy rannu cynhyrchion cyfarwydd yn ddefnyddiol ac yn niweidiol. Sudd, saladau o lysiau a ffrwythau ffres, cynhyrchion llaeth braster isel, pysgod, bwyd môr, grawnfwydydd, cawsiau caled.

Cynhyrchion Colli Pwysau Defnyddiol

Mae pobi, losin, menyn, sawsiau, bwyd tun, selsig, bwyd “cyflym”, tatws (ac eithrio pobi), bananas, grawnwin yn cael eu hystyried yn niweidiol. Y peth pwysicaf yw dysgu sut i ddatrys eich problemau heb jamio.

Bwyd sothach wrth golli pwysau

Wrth ddechrau cyfyngu ar faeth, mae angen cofio y bydd hyn nid yn unig yn helpu i gael gwared â gormod o bwysau, ond hefyd yn glanhau'r corff, yn gwella lles a hwyliau.

Colli pwysau yn gywir

Mae angen i'r rhai sydd eisiau colli pwysau leihau'r cymeriant calorïau. Yna bydd y corff yn dechrau gwario ei gronfeydd ynni ei hun - braster cronedig.

Colli pwysau yn gywir

Mae angen i chi fwyta'n ffracsiynol (4-6 gwaith y dydd). Peidiwch â llwgu, osgoi gwaharddiadau. Fel arall, bydd agwedd negyddol at y broses o golli pwysau yn ffurfio, a bydd y corff yn dechrau storio braster.

Newid i ddeiet iach yn raddol, peidiwch â thrwsio'ch hun am y gacen, os ydych chi wir eisiau ei bwyta.

Chwaraeon Slimming

Chwaraeon Slimming

Mae dosbarthiadau addysg gorfforol yn ddefnyddiol, ond nid “trwy nerth”. Wrth gwrs, byddant yn arwain at ganlyniad cyflymach. I'r rhai nad ydyn nhw wedi arfer ag ymarferion chwaraeon, bydd unrhyw weithgaredd corfforol yn ddefnyddiol: glanhau'r tŷ, dawnsio, teithiau cerdded rheolaidd (tua 10000 o gamau).

Amrywiaeth mewn maeth - mae colli pwysau yn iach a blasus

Gellir gwneud y fwydlen diet yn annibynnol. Mae set o fwydydd iach a ganiateir yn caniatáu ichi fwyta'n amrywiol ac yn foddhaol. Ond ar yr un pryd, mae angen cyflawni'r gofynion ar gyfer cyfyngu calorïau, lleihau faint o ddognau. Gwahardd ffrio.

Amrywiaeth mewn maeth - mae colli pwysau yn iach a blasus

Brecwast mawr, 350-400 kcal. Bwydydd protein yw'r rhain (wyau neu ddofednod, cig, pysgod, bwyd môr), carbohydradau iach â ffibr (grawnfwydydd grawn cyflawn, llysiau) a naill ai olew olewydd neu basta wedi'i wneud o gnau neu hadau heb eu rhostio (urbec).

Cinio (300-350 kcal). Cawl llysiau neu fadarch, borscht (mae yna ddwsinau o gawliau blasus a calorïau isel ar y fwydlen), ynghyd â salad cig gyda llysiau gwyrdd neu ail ddysgl.

Byrbryd ar 150-200 kcal. Fel arfer mae'n ffrwythau, cnau neu frechdan (dim ond heb fenyn, selsig).

Cinio Cig braster isel (cwningen) neu berdys, sgwid, pysgod, ynghyd â dogn fawr o salad. Cyfeintiol, boddhaol a calorïau isel - 250-300 kcal.

Melys a slimming - cydnaws?

Caniateir losin 2-3 gwaith yr wythnos, dim mwy na 50 g y dderbynfa. Gall fod yn ffrwythau sych, stevia, candies wedi'u gwneud â llaw.

Melys a slimming - cydnaws?

Yfed dŵr 30 munud cyn prydau bwyd neu ar ôl, ar ôl 1,5 awr, 1,5-2 litr y dydd.

Weithiau, gallwch gael paned o goffi yn y bore neu de gwyrdd heb siwgr.

Nid yw diet ar gyfer colli pwysau yn caniatáu llwgu. Felly, argymhellir gwneud byrbrydau yn fwydydd iach. Canlyniad defnyddio'r dull hwn o golli pwysau yw cael gwared ar 4-9 kg o bwysau gormodol y mis.

Loading ...

Ychwanegu sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *