Beth yw ffisiotherapi?

Beth yw ffisiotherapi? etol gwahanol weithdrefnau ffisiotherapiwtig, er enghraifft, Ffisiotherapi electrofforesis (o'r Ph Groeg # 253; sis - natur a therapi), adran o feddyginiaeth sy'n astudio priodweddau iachâd ffactorau corfforol ac yn datblygu dulliau i'w defnyddio at ddibenion therapiwtig a phroffylactig. ...

Beth yw vagotonia?

Beth yw vagotonia? Annwyl Zara! Yn y system nerfol y corff dynol, yn ogystal â'r canolog ac ymylol, mae'r system nerfol llystyfol hefyd yn cael ei wahaniaethu, sydd yn ei dro yn cael ei gynrychioli gan ddau fath: y parasympathetic ...