Beth yw ffisiotherapi?

Beth yw ffisiotherapi? etol gwahanol weithdrefnau ffisiotherapiwtig, er enghraifft, Ffisiotherapi electropharesis (o'r Groeg ph # 253; sis - natur a therapi), cangen o feddyginiaeth sy'n astudio priodweddau iachâd ffactorau corfforol ac yn datblygu dulliau o'u defnyddio at ddibenion therapiwtig a phroffylactig. ...

Beth yw vagotonia?

beth yw vagotonia? Annwyl Zara! Yn system nerfol y corff dynol, yn ychwanegol at y system ganolog ac ymylol, mae yna hefyd y system nerfol awtonomig, fel y'i gelwir, sydd yn ei dro yn cael ei chynrychioli gan ddau fath: parasympathetig ...