Cwestiynau harddwch poblogaidd roeddech chi'n rhy swil i'w gofyn

Mae llawer o ferched yn dioddef o dyfiant gwallt gormodol rhwng yr aeliau. Mewn achosion prin, mae problem o'r fath yn dynodi problem iechyd ddifrifol, er enghraifft, clefyd ofari polycystig. Ond, fel rheol, mae hyn oherwydd ffactor genetig. Er mwyn lleddfu'r broblem hon dros dro, bydd tweezers, stribedi cwyr, neu hufenau depilatory yn dod i'r adwy. Ar gyfer tynnu gwallt yn llwyr, ystyriwch dynnu gwallt trydan neu dynnu gwallt laser.

A ellir trechu cellulite?

Nid yw menyw eisiau gweld croen oren neu fàs ceuled graenog yn lle ei phen-ôl. Yn anffodus, nid yw cellulite yn gwybod unrhyw drugaredd i unrhyw un. Mae'r croen yn dod yn llai deniadol ac anwastad a anwastad. 

Y mesur ataliol a therapiwtig mwyaf effeithiol yw ymarfer corff yn rheolaidd. Ac nid yw'r hufenau a'r golchdrwythau a hysbysebir amlaf yn helpu. Mae yna driniaethau fel mesotherapi, tylino gwrth-cellulite, lapiadau corff.

Pam ydw i'n gochi?

I lawer ohonom, mae cysylltiad annatod rhwng gochi ag ymateb ein corff i amryw o ffactorau amgylcheddol, megis gochi rhag embaras neu gywilydd. Ond, os yw'r croen yn cael ei orchuddio â smotiau ar y talcen, y bochau neu'r ên, yna mae'n bosibl rosacea... Mae'n gyflwr croen cronig ac yn cael ei drin â phils neu hufenau.

Pam wnaeth y gwallt droi yn llwyd yn gynnar?

Os ydych chi'n ifanc a bod hanner eich gwallt eisoes yn llwyd, dylech fod yn effro. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae graeanu cynnar yn dynodi camweithio yn y chwarren thyroid neu'r pigmentiad. 

Rhesymau dros yr hada cynnar

Yr achos mwyaf cyffredin yw etifeddiaeth. Yn ffodus, nid yw gwallt llwyd yn ifanc yn golygu bod eich corff yn hŷn nag eraill.

O ble mae'r acne ar fy morddwydydd yn dod?

Mae hwn yn nam ar y croen o'r enw ceratosis ffoliglaidd. Mae'r cyflwr croen hwn yn ddiniwed, ond nid yw'n ddeniadol iawn. Mae maniffestiadau o keratosis yn digwydd ar y cluniau, y cefn a'r blaenau. Mae'r anhwylder hwn, fel rheol, yn para am amser hir, ac yn diflannu erbyn 30-35 oed. Tan hynny, gallwch leihau amlygiad y clefyd gyda chymorth cynnyrch croen sy'n lleithio'n dda.

O ble mae marciau ymestyn yn dod?

Pan fydd ein croen yn cael llawer o ymestyn yn ystod magu pwysau neu, i'r gwrthwyneb, ei golled gref, yn ystod beichiogrwydd, gall meinwe craith ffurfio, neu fel y'u gelwir yn "farciau ymestyn". I ddechrau, mae eu lliw yn goch, ond yn raddol mae'n troi'n wyn.

Sut mae marciau ymestyn yn ymddangos?

 Yn fwyaf aml, mae marciau ymestyn yn ymddangos yn y pen-ôl, y cluniau, y cefn isaf, yr abdomen a'r frest. Mae'n amhosibl cael gwared arnyn nhw, ond gallwch chi eu gwneud yn llai amlwg - gyda chymorth llawfeddygaeth neu bilio cemegol. Mae pob math o hufenau a golchdrwythau yn aml yn ddiwerth.

Pam mae anadl ddrwg yn ymddangos?

Ar ôl brwsio'ch dannedd bob dydd, gan ddefnyddio fflos deintyddol arbennig, a yw anadl ddrwg yn dal i fod yn berthnasol? Efallai bod gennych glefyd gwm, ceg sych, a heintiau sinws. Ond yn fwyaf tebygol, bydd yn rhaid i chi newid eich diet. Nid un, bydd hyd yn oed y past dannedd drud mwyaf brand yn helpu i oresgyn arogl parhaus winwns neu garlleg.

Bydd yn ddiddorol darllen:

Ychwanegu sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *