Sut i ddelio â diffyg fitamin y gwanwyn

Mae'r gwanwyn wedi dod. Yn y bore mae'r adar yn canu y tu allan i'r ffenestr, ond mae'n anoddach deffro, ac ar ôl gwaith does dim digon o gryfder i unrhyw beth. Yn aml mae yna deimlad y gallwch chi gael gwared ag annwyd yfory.

Ymladd yn erbyn diffyg fitamin yn y gwanwyn heb gyffuriau

Yn aml gallwch glywed bod eich ewinedd yn dechrau torri, pilio oddi ar eich croen, a bydd eich gwallt yn cwympo allan. Mae anniddigrwydd yn ymddangos, mae hwyliau drwg, afiechydon cronig yn gwaethygu, ac ati. Mae pob un o'r uchod yn symptomau o ddiffyg fitamin yn y gwanwyn.

Sut i gryfhau'r corff yn y gwanwyn?

Cryfhau'r corff â fitaminauMae diffyg fitamin yn gyflwr lle nad oes gan y corff ddigon o fitaminau. Yn aml mae hyn yn golygu gwanhau imiwnedd, a fydd wedi hynny yn arwain at waethygu afiechydon cronig, yn ogystal â thebygolrwydd uchel o ymddangosiad afiechydon firaol amrywiol.

Wrth gwrs, er mwyn sicrhau mwy o sicrwydd nad yw'r cyflwr hwn yn cyd-fynd ag unrhyw glefyd peryglus, mae'n well sefyll profion. Ond mae meddygon yn darparu ystadegau bod gan 85% o bobl ddiffyg fitamin yn y gwanwyn.

Gallwch chi gywiro'r cyflwr gyda chymorth gwahanol gyfadeiladau o amlivitaminau a mwynau. Ond peidiwch â rhedeg i'r fferyllfa ar unwaith a gwario symiau mawr. Gallwch ailgyflenwi'r cyflenwad o fitaminau yn y corff gyda chymorth cynhyrchion sydd gan bob gwraig tŷ yn y gegin.

Diffyg fitamin yn y gwanwyn - bydd decoctions yn helpu

Dirlawnwch y corff gyda'r swm angenrheidiol o faetholion, gallwch ddefnyddio diodydd. Ar yr un pryd, mae'n well disodli te a choffi gyda broth rosehip, compote ffrwythau sych neu arllwysiadau o aeron viburnum.

Diffyg fitamin yn y gwanwyn - bydd decoctions yn helpu

Mae'n ddefnyddiol iawn i'r corff fwyta sudd wedi'i baratoi'n ffres o amrywiaeth o lysiau a ffrwythau. Ar ôl troelli mae angen ei yfed am bymtheg munud. Felly, ar gyfer y dyfodol nid oes angen gwneud sudd.

Mae yna lawer o fitaminau mewn paratoadau llysieuol, byddant yn eich helpu i ymdopi â diffyg fitamin y gwanwyn. Mae'r ryseitiau canlynol yn helpu'n dda. Cymerir Lingonberries, dail danadl a chluniau rhosyn yn gyfartal. Yna arllwyswch y gymysgedd gorffenedig gyda dŵr berwedig. Mewn gwydraid o ddŵr mae angen i chi gymryd ugain gram o gasgliad. Mae'n dda rhoi popeth mewn thermos, gan fod angen i chi fynnu am o leiaf bedair awr.

Hidlo ac yfed. Gellir yfed 200 ml o'r ddiod dair gwaith y dydd - bydd diffyg fitamin yn cilio!

Mae llwy fwrdd o laswellt briallu wedi'i stemio â gwydraid o ddŵr berwedig am dri deg munud. Rydyn ni'n hidlo ac yn yfed 70 ml o'r ddiod hanner awr cyn bwyta.

Beth sy'n dda i'w fwyta gyda diffyg fitaminau?

Yn y gwanwyn, dylid rhoi sylw arbennig i fwyd. Un o'r fitaminau pwysicaf sy'n cryfhau'r system imiwnedd yw fitamin C. Mae i'w gael ym mhob math o fresych, winwns werdd, cyrens a ffrwythau sitrws. Ond mae'n bwysig cofio bod y fitamin hwn yn cael ei ddinistrio yn ystod triniaeth wres.

Maethiad iach ar gyfer diffyg fitamin

Gyda diffyg fitamin A, mae datblygiad y corff yn arafu. Mae llawer o fitamin A i'w gael mewn moron a phwmpenni. Mae'n bwysig i'r system imiwnedd, a hefyd yn cynnal y croen mewn cyflwr da.

Ar gyfer yr ymennydd, mae angen i chi fwyta pysgod. Mae'r rhain yn fitamin D a brasterau iach. Mae'r fitamin hwn hefyd i'w gael mewn cynhyrchion llaeth, melynwy. Mae'n helpu i gryfhau esgyrn, dannedd.
Gwrth-iselder naturiol rhyfeddol yw fitamin B1. Mae'n gyfrifol am waith y system nerfol, metaboledd.

Yn bresennol mewn grawnfwydydd, codlysiau, cig, cnau. Mae gan gnau Ffrengig lawer o fitaminau a mwynau.

Er mwyn gwella treuliad, rhaid ychwanegu bresych at y diet. Mae'n cynnwys potasiwm, fitaminau C a PP, yn ogystal â ffibr naturiol.

Ac yn amlach mae angen i chi fod yn yr awyr iach, a pheidio â gorwedd o flaen y teledu gartref. Yna ni fydd gwendid y gwanwyn a diffyg fitamin yn frawychus.

Cyn defnyddio decoctions o berlysiau neu gynhyrchion eraill, rydym yn argymell yn gryf ymgynghori â meddyg!

Ychwanegu sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *