pam mae cwningod yn marw?

pam mae cwningod yn marw? fe wnaethant godi bwyd o'r fath…. Rwy'n credu bod coccidiosis yn erbyn cefndir gormodedd o borthiant suddiog. Plannu ar wair neu laswellt sych, peidiwch â rhoi bresych o gwbl, edrychwch am coccidiostatics. Cwestiynau fydd, ysgrifennwch yn bersonol. ...

Beth yw saprotrophs?

Beth yw saprotroffau? o'r Groeg. pydredd sapros a ... troff), organebau heterotroffig sy'n defnyddio bwyd organig ar gyfer maeth. cysylltiadau cyrff marw neu garthu (carthu) anifeiliaid. Cymryd rhan mewn mwyneiddiad organig. cyfansoddion, S. yn bwysig ...

beth yw gwyfynod gwaed?

beth yw llyngyr gwaed? Cyfeirir yn gyffredin at bryfed gwaed fel siâp llyngyr. larfa mosgito coch yn cyrraedd hyd o 25 mm. Mae'n byw mewn silt sydd wedi gordyfu gyda phyllau, llynnoedd a nentydd planhigion, yn syfrdanu lle maen nhw'n cael eu hunain ...