pam mae cwningod yn marw?

pam mae cwningod yn marw? codwyd y bwyd hwn .... Rwy'n credu bod coccidiosis yn erbyn cefndir gormodedd o borthiant suddlon. Plannu ar wair neu laswellt sych, peidiwch â rhoi bresych o gwbl, edrychwch am coccidiostatics. Cwestiynau fydd, ysgrifennwch yn bersonol. ...

Beth yw saprotrophs?

Beth yw saprotroffau? o'r Groeg. sapros pwdr a ... troff), organebau heterotroffig sy'n defnyddio organig ar gyfer maeth. cyfansoddion cyrff marw neu ysgarthiad anifeiliaid. Cymryd rhan mewn mwyneiddiad organig cyfansoddion, mae S. yn gyfystyr â ...